Koninklijke Volkstuinvereniging Carpe Diem Kuurne


Doe iets met het leven, de natuur die iedere dag tot groei en bloei komt.
Probeer gelukkig te zijn door de kalme rust en het genot te zoeken in de kennis en de harmonie met de wereld en de natuurlijke loop der dingen.


Nieuwsbrief augustus 2018


Kuurne, augustus 2018

Beste

’t is weer voorbij …

 Het zomerseizoen loopt nu op zijn laatste voeten en de hitte van de afgelopen maanden komt zeker dit jaar niet meer terug. Een schone zomer al hebben het merendeel van de tuinen het moeilijk gehad en heeft iedere tuinliefhebber met begieten extra werk gehad.
Onze vorige activiteiten konden eveneens reeds genieten van het zonnetje: zaterdag 26 mei was een zonovergoten dag toen we op bezoek waren bij Jan De Wilde om zijn ecologische tuin en bijenkasten te zien. Een interessante namiddag want Jan en onze leden maakten er een gesmaakte babbel van.


Zaterdag 16 juni waren we met een bus vol geïnteresseerden voor onze jaarlijkse daguitstap. Met een schuchter zonnetje brachten we eerst een bezoek aan het park Mosaïc nabij het Franse Rijsel om er een aantal cultuurtuinen te gaan bekijken. En met een prominent aanwezige zon bezochten we het hotel in het prachtig gerestaureerde Kartuizerklooster


“Chartreuse du Val Saint-Esprit van Gosnay en zijn geometrisch aangelegde moestuin.
Een meer dan stralende zon overgoot de cultuurbeurs in de Groene Long op zondag 1 juli waar de vereniging aan deelnam om onze werking en activiteiten aan een breed publiek voor te stellen met een doe-activiteit : onder de beschutting van de bomen hebben we vele passanten aangezet tot zaaien en planten


Afscheid nemen 

Sinds de vorige brief hebben we afscheid moeten nemen van 4 leden die overleden zijn :
-Michel Benoit, echtgenoot van Simone Depoortere
-Cecile Mesdag, echtgenote van Yves Clarysse
-Yvonne Kesteloot, weduwe van Georges Maes
-René Roobrouck, weduwnaar van Simone De Witte

Vooruitblik 

Nu reeds willen we graag de aandacht vestigen op onze volgende maandelijkse vergaderingen.
Op zondag 16 september is Geert Vandromme uitgenodigd om ons tips aan te reiken bij de aanleg en het onderhoud van een vijver.
Op zondag 21 oktober is iedereen is ook uitgenodigd voor een culinaire ontmoeting met de pompoen in de hoofdrol waarvoor we onder andere enkele “special guests” hebben uitgenodigd om ons te verwennen. Omdat hapjes en drankjes op het menu staan, zullen we vragen om daarvoor vooraf in te schrijven.

Bloemschikken 

In september starten ook de bloemschikateliers opnieuw en deze brief is dan ook een specifieke uitnodiging om daarvoor in te schrijven. We behouden dit werkjaar nog dezelfdemomenten en hetzelfde bedrag als tijdens het voorjaar. Concreet kan nu ingeschreven worden voor :
- het bloemschikatelier van donderdag 20 september 2018: om 14.30 u. of om 19.30 u.
- het bloemschikatelier van donderdag 6 december 2018:  om 14.30 u. of om 19.30 u.
Inschrijven kan op het secretariaat bij Saskia Vantomme, Kattestraat 51, saskia.vantomme@telenet.be of via Kris Quartier, krisquartier@hotmail.com door de bijgevoegde inschrijvingsstrook af te geven. Een overschrijving mag ook (rekening nr. BE83 9793 8172 5115 van Carpe Diem Kuurne + naam en “bloemschikken” vermelden)
Wel vragen we uitdrukkelijk om in te schrijven vóór woensdag 5 september 2018.Tot weldra!
Namens de bestuursgroep
Pol Desmet, ondervoorzitter
Saskia Vantomme, secretaris