Koninklijke Volkstuinvereniging Carpe Diem Kuurne


Doe iets met het leven, de natuur die iedere dag tot groei en bloei komt.
Probeer gelukkig te zijn door de kalme rust en het genot te zoeken in de kennis en de harmonie met de wereld en de natuurlijke loop der dingen.


Lid worden?

Het lidgeld bedraagt € 24 per jaar en je kunt dit storten op de rekening BE83 9793 8172 5115 of contact opnemen met één van de bestuursleden.

Dank bij voorbaat!

Carpe Diem

CARPE DIEM (pluk de dag)

• Naam
“Carpe Diem” als naam voor de volkstuinvereniging van Kuurne is niet zomaar lukraak gekozen maar wil op een eigentijdse manier een aantal aspecten van de vereniging benadrukken. Tevens legt de naam de klemtoon op een aantal accentswijzigingen en tendensen in de omgang met vrije tijd binnen de bredere sociale context in het algemeen en binnen de Volkstuinvereniging in het bijzonder.

• Taalkundig
De Latijnse naam verwijst in de eerste plaats naar de wetenschappelijke terminologie van flora en fauna waar dezelfde taal aan de basis ligt om de verschillende soorten en families aan te duiden.
Ook bevat de naam een werkwoord en een zelfstandig naamwoord; zo wil de vereniging met het “doe-woord carpere” benadrukken dat ze op een actieve manier wenst om te gaan met de omgeving. Dat de letterlijke vertaling, “plukken” nog eens expliciet verwijst naar tuinieren is een extra troef : een belangrijk aspect van de bezigheden die behandeld worden binnen de vereniging hebben immers tot doel te oogsten . Sterker nog, “carpe” is een imperatief die op te vatten is als een uitnodiging om actief en creatief bezig te zijn binnen het groene kader.
Het Latijnse zelfstandig naamwoord “dies” verwijst, ruimer geïnterpreteerd, niet alleen naar “dag” maar dient als metafoor ook voor het leven, de natuur die overdag tot groei en bloei komt.

• Filosofisch
De naam is ontleend aan een vers van de Romeinse dichter Horatius, een belangrijke vertegenwoordiger van het epicurisme. Deze filosofische strekking uit de klassieke Oudheid wordt genoemd naar de filosoof Epikuros. Graag verwijst de vereniging naar het detail dat deze filosoof in de “tuin van Epikuros” zijn denkwijze ontwikkeld heeft. Zijn oorspronkelijk gedachtegoed wilde de mens er toe aanzetten om gelukkig te zijn door de kalme rust en het genot te zoeken in de kennis en de harmonie met de wereld en de natuurlijke loop van de dingen. Bij die oorspronkelijke zienswijze wil de vereniging zich graag aansluiten.

• Visie
De vereniging wil met deze benaming ook benadrukken dat ze als hedendaagse beweging uitdrukking wil geven aan tendensen die leven en actueel zijn in de maatschappij. De toename van de vrije tijd, de groeiende aandacht voor de natuur en milieu, het “cocooning-fenomeen” zijn belangrijke aspecten van onze samenleving en daar wil de vereniging op inspelen. De klemtoon valt niet langer op de klassieke inhoud van“het werk van de akker” waar de tuin louter groenten voor het gezin voortbracht. De aandacht gaat in veel bredere zin naar “groen en bloem” dat een plaatsje onder de zon heeft en rust, genot en geluk met zich meebrengt. De tuin en de natuur in het algemeen zijn het uitgangspunt, het actief er mee omgaan is het opzet. Tuinieren is actief bezig zijn in de moestuin, met de bloementuin, in de boomgaard maar is ook bloemschikken, oog hebben voor ecologische aspecten, natuurlijk leven en uiteindelijk ook voor het welzijn van de mens in zijn omgeving.

• Missie
De vereniging wil als doel hebben deze visie te concretiseren in haar programma. Essentieel wil ze, verwijzend naar de naam, de leden er toe aanzetten om actief om te gaan met groen en bloem. Informatieve vergaderingen en voordrachten zijn een uitstekend middel om kennis en kunst over te dragen, dit kan ook met bezoeken en demonstraties, doe-activiteiten en tentoonstellingen. Telkens leden er toe aangezet worden door woord of daad om met groene vingers rust, geluk en genot te zoeken, is aan de realisatie van de doelstellingen gewerkt.

Gastenboek

Iets in aanbieding? een reactie? Klik hier

Fotoalbums

Ledenfeest 2010
Bloementhuis 1999
Open monumentendag 2004
Hoevepraal
Kerkmisbloemen
La Folia
Terra Flora
Flori'Art
Provinciale receptie Kubox Kuurne
Ledenfeest 2015

Historiek

 • Onder de stuwkracht van de eerste voorzitter Alfred Debaveye wordt in 1935 wordt een bond opgericht: ‘Het Werk van den Akker’. Mede aan de basis van die stichting liggen: Maurits Groenweghe, Gustaaf Buyck, Jozef Demol, Jozef Mesdag, Jozef Lagae en Florent Vandekerckhove.

 • De eerste vergaderingen worden georganiseerd in ‘De Kroone’ en dit zal duren tot in 1971.

 • Tot aan de oorlog zijn er een 40-tal leden. Tijdens de oorlog stijgt het ledenaantal spectaculair tot 1200 omdat ‘Het Werk van den Akker’ tijdens de oorlogsjaren gemachtigd is om aan de tuinders het zaai en plantgoed en de onontbeerlijke meststoffen te verstrekken.

 • Tijdens de oorlogsjaren wordt anderhalve hectare privé-grond in percelen verdeeld en ter beschikking gesteld van de leden.

 • Na de oorlog hernemen de normale activiteiten. Het ledenaantal zakt even spectaculair tot minder dan 200 leden. Er wordt aangevangen met tweejaarlijkse tentoonstellingen in ‘Den Tap’

 • Op 1 oktober 1960 worden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging verschillende activiteiten op touw gezet. Er is een jubileumtentoonstelling en een academische zitting op het gemeentehuis. Intussen is de naam van de vereniging veranderd: ‘Het Werk der Volkstuinen’.

 • In mei 1968 overlijdt de eerste voorzitter Alfred Debaveye na een kortstondige ziekte. Hij wordt opgevolgd in juni door Roger Vereecke die op zijn beurt een jaar later opgevolgd wordt door Jozef Deconinck.

 • In februari 1977 gaat in Kuurne de gewestvergadering van de bestuursleden door.

 • Op 7 oktober 1985 wordt in het Provinciaal Hof de medaille en machtiging van koninklijke erkenning uitgereikt aan de vereniging. Luc Vertriest wordt de nieuwe voorzitter. Tijdens de plaatselijke viering worden medailles van erkenning uitgereikt aan Maurits Groenweghe, Georges Leenknecht, Pierre Debruyne, Jozef Deconinck, Daniel Debaveye, Felicien Decaluwe, Nico Guillemijn, Hendrik Lemaitre, Daniel Martens, Jozef Seynaeve en Dina Vanhoutte.

 • Na advies bij het Vlaams Studiecentrum voor VZW's wordt besloten deze wettelijke vorm aan te nemen. Er worden statuten en een inwendig reglement opgemaakt.

 • Op 6 juni 1991 verschijnen de nieuwe statuten in het Belgisch Staatsblad . De nieuwe V.Z.W. is een feit.

 • Intussen wordt het pakket samenaankopen aan groothandelsprijzen steeds uitgebreider : groente- en bloemzaden, geselecteerde kwekerszaden, potgrond, geraniums, éénjarige bloemen, scheikundige en organische meststoffen, sproeimiddelen, fruitbomen en andere gelegenheidsaankopen.

 • In 1986 wordt wat de jaarlijkse reis betreft, voor een nieuwe formule geopteerd : een eerder zware ééndagsreis die daarom niet typisch tuinbouw-gericht is. Het wordt meteen een schot in de roos : 108 personen schrijven in voor de reis naar Parijs en Versailles.
  Als voornaamste jaarlijkse ééndagsreizen stonden verder op het programma: Volendam en Amsterdam, de tuinen van Sissinghurst in Engeland, Leeds Castle en Canterbury, Reims en Epernay, de kasteeltuinen van Arcen, de Floriade in Nederland, Frans-Vlaanderen, Keukenhof, het Verdronken Land van Saeftinge, Bundesgartenschau in Duitsland, de Hoge Venen, 's Hertogenbosch, en de tuinen van Appeltern.

 • Meerdaagse reizen gingen naar het graafschap Kent en East Sussex Engeland, Praag, Krakau en Wenen.

 • Tentoonstellingen bloemsierkunst met uitstraling tot ver buiten de gemeente : Bloemen't'huis (1999), Ker'k'misbloemen (2001), Hoevepraal in Bloementaal (2003), La Folia (2006) en Terra Flora (2009).

 • Medewerking op gemeentelijk vlak :
  -Bloemenwagens voor vroegere Ezelsstoeten en vieringen van 'Koning Ezel'
  -bloemenversiering van kermistent en kerk t.g.v. Kuurne Kermis
  -voorbereidende werken voor de aanleg van het wandelpad in het Heulebeekdomein.

 • Sleutel tot het succes:
  Door de jaren loopt steeds dezelfde draad die de vereniging kenmerkt : vriendschap, eenvoud en ontspanning, allemaal verenigd door dezelfde band : de liefde voor de natuur.
 • Missie

  CARPE DIEM (pluk de dag)

  • Naam

  “Carpe Diem” als naam voor de volkstuinvereniging van Kuurne is niet zomaar lukraak gekozen maar wil op een eigentijdse manier een aantal aspecten van de vereniging benadrukken. Tevens legt de naam de klemtoon op een aantal accentswijzigingen en tendensen in de omgang met vrije tijd binnen de bredere sociale context in het algemeen en binnen de Volkstuinvereniging in het bijzonder.

  • Taalkundig


  De Latijnse naam verwijst in de eerste plaats naar de wetenschappelijke terminologie van flora en fauna waar dezelfde taal aan de basis ligt om de verschillende soorten en families aan te duiden.
  Ook bevat de naam een werkwoord en een zelfstandig naamwoord; zo wil de vereniging met het “doe-woord carpere” benadrukken dat ze op een actieve manier wenst om te gaan met de omgeving. Dat de letterlijke vertaling, “plukken” nog eens expliciet verwijst naar tuinieren is een extra troef : een belangrijk aspect van de bezigheden die behandeld worden binnen de vereniging hebben immers tot doel te oogsten . Sterker nog, “carpe” is een imperatief die op te vatten is als een uitnodiging om actief en creatief bezig te zijn binnen het groene kader.
  Het Latijnse zelfstandig naamwoord “dies” verwijst, ruimer geïnterpreteerd, niet alleen naar “dag” maar dient als metafoor ook voor het leven, de natuur die overdag tot groei en bloei komt.

  • Filosofisch


  De naam is ontleend aan een vers van de Romeinse dichter Horatius, een belangrijke vertegenwoordiger van het epicurisme. Deze filosofische strekking uit de klassieke Oudheid wordt genoemd naar de filosoof Epikuros. Graag verwijst de vereniging naar het detail dat deze filosoof in de “tuin van Epikuros” zijn denkwijze ontwikkeld heeft. Zijn oorspronkelijk gedachtegoed wilde de mens er toe aanzetten om gelukkig te zijn door de kalme rust en het genot te zoeken in de kennis en de harmonie met de wereld en de natuurlijke loop van de dingen. Bij die oorspronkelijke zienswijze wil de vereniging zich graag aansluiten.

  • Visie

  De vereniging wil met deze benaming ook benadrukken dat ze als hedendaagse beweging uitdrukking wil geven aan tendensen die leven en actueel zijn in de maatschappij. De toename van de vrije tijd, de groeiende aandacht voor de natuur en milieu, het “cocooning-fenomeen” zijn belangrijke aspecten van onze samenleving en daar wil de vereniging op inspelen. De klemtoon valt niet langer op de klassieke inhoud van“het werk van de akker” waar de tuin louter groenten voor het gezin voortbracht. De aandacht gaat in veel bredere zin naar “groen en bloem” dat een plaatsje onder de zon heeft en rust, genot en geluk met zich meebrengt. De tuin en de natuur in het algemeen zijn het uitgangspunt, het actief er mee omgaan is het opzet. Tuinieren is actief bezig zijn in de moestuin, met de bloementuin, in de boomgaard maar is ook bloemschikken, oog hebben voor ecologische aspecten, natuurlijk leven en uiteindelijk ook voor het welzijn van de mens in zijn omgeving.

  • Missie

  De vereniging wil als doel hebben deze visie te concretiseren in haar programma. Essentieel wil ze, verwijzend naar de naam, de leden er toe aanzetten om actief om te gaan met groen en bloem. Informatieve vergaderingen en voordrachten zijn een uitstekend middel om kennis en kunst over te dragen, dit kan ook met bezoeken en demonstraties, doe-activiteiten en tentoonstellingen. Telkens leden er toe aangezet worden door woord of daad om met groene vingers rust, geluk en genot te zoeken, is aan de realisatie van de doelstellingen gewerkt.